Tải Microsoft .NET Framework cài đặt offline mọi phiên bản	 		 			 		Nổi bật

Tải Microsoft .NET Framework cài đặt offline mọi phiên bản Nổi bật

Hiện nay có khá nhiều phần mềm yêu cầu phải cài .Net Framework mới hoạt động được. Tổng hợp link Download Microsoft .NET Framework cài đặt offline mọi phiên bản, tải Microsoft .NET Framework 3.5, 4.0, 4.5 cài đặt offline không cần kết nối mạng internet.

Tải Microsoft .NET Framework cài đặt offline mọi phiên bản

Download Microsoft .NET Framework miễn phí cài đặt offline về máy tính

NET Framework 4.5.2

 • Dowload 32bit & 64bit version

NET Framework 4.5.1 (Full Package)

 • Dowload 32bit và 64bit versions
 • NET Framework 4.5 (Full Package)
 • Dowload 32bit và 64bit versions

NET Framework 4.0 (Full Package)

 • Dowload 32bit và 64bit versions

NET Framework 3.5 (Full Package)

 • Dowload 32bit và 64bit versions

NET Framework 3.5 Service Pack 1 (Full Package)

 • Dowload NET 3.5 service Pack 1

NET Framework 3.0 (Full Package)

 • Download 32bit version
 • Download 64bit version

NET Framework 2.0 (Full Package)

 • Download 32bit version
 • Download 64bit version

NET Framework là một nền tảng lập trình và cũng là một nền tảng thực thi ứng dụng chủ yếu trên hệ điều hành Microsoft Windows được phát triển bởi Microsoft. Khi cài đặt một số phần mềm, các bạn sẽ được yêu cầu cài Microsoft .NET Framework.

.Net Framework đã có sẵn trong Windows 8 và Windows server 2012 nên nếu bạn đang dùng 2 hệ điều hành này thì bạn không cần cài nó nữa.

Yêu cầu cấu hình cài đặt các phiên bản Microsoft .NET Framework

NET Framework 4.5.2

 • Hệ điều hành: Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Vista Service Pack 2
 • Vi xử lý: 1 GHz hoặc nhanh hơn
 • RAM: 512 MB
 • Ổ đĩa cài đặt trống: 850 MB ( 32-bit) và 2 GB ( 64-bit)

NET Framework 4.5.1

 • Hệ điều hành: Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2012, Windows Vista Service Pack 2
 • Vi xử lý: 1 GHz hoặc nhanh hơn
 • RAM: 512 MB
 • Ổ đĩa cài đặt trống: 850 MB ( 32-bit) và 2 GB ( 64-bit)

NET Framework 4.5

 • Hệ điều hành: Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2
 • Vi xử lý: 1 GHz hoặc nhanh hơn
 • RAM: 512 MB
 • Ổ đĩa cài đặt trống: 850 MB ( 32-bit) và 2 GB ( 64-bit)

NET Framework 4.0

 • Hệ điều hành: Windows 7, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Vista Service Pack 1, Windows XP Service Pack 3
 • Vi xử lý: 1 GHz hoặc nhanh hơn
 • RAM: 512 MB
 • Ổ đĩa cài đặt trống: 850 MB ( 32-bit) và 2 GB ( 64-bit)

NET Framework 3.5

 • Hệ điều hành: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP
 • Vi xử lý: 400 MHz Pentium hoặc tương đương ( Tối thiểu); 1GHz Pentium hoặc tương đương ( Khuyến nghị)
 • RAM: 96 MB (Tối thiểu); 256 MB ( Khuyến nghị)
 • Ổ đĩa cài đặt trống: 500 MB

NET Framework 3.0

 • Hệ điều hành: Windows Server 2003, Windows XP
 • Vi xử lý: 400 MHz Pentium hoặc tương đương ( Tối thiểu); 1GHz Pentium hoặc tương đương ( Khuyến nghị)
 • RAM: 96 MB (Tối thiểu); 256 MB ( Khuyến nghị)
 • Ổ đĩa cài đặt trống: 500 MB

NET Framework 2.0

 • Hệ điều hành: Windows Server 2003, Windows XP
 • Vi xử lý: 400 MHz Pentium hoặc tương đương ( Tối thiểu); 1GHz Pentium hoặc tương đương ( Khuyến nghị)
 • RAM: 96 MB (Tối thiểu); 256 MB ( Khuyến nghị)
 • Ổ đĩa cài đặt trống: 500 MB
 • Windows Installer: Windows Installer 3.1 hoặc mới hơn
 • Internet Explorer: Internet Explorer 6.0 hoặc mới hơn

Tìm hiểu thêm: Thủ thuật Chỉnh sửa file host dễ dàng trên Mac

Ủng hộ bài viết chúng tôi

Xếp hạng trung bình / 5. Số phiếu:

26

No Responses

Write a response