.NET

Yêu cầu cấu hình cài đặt các phiên bản Microsoft .NET Framework

NET Framework là một nền tảng lập trình và cũng là một nền tảng thực thi ứng dụng chủ yếu trên hệ điều hành Microsoft Windows được phát triển bởi Microsoft.

Khi cài đặt một số phần mềm, các bạn sẽ được yêu cầu cài Microsoft .NET Framework.

.Net Framework đã có sẵn trong Windows 8 và Windows server 2012 nên nếu bạn đang dùng 2 hệ điều hành này thì bạn không cần cài nó nữa.

.NET

Yêu cầu cấu hình cài đặt các phiên bản Microsoft .NET Framework

NET Framework 4.5.2

Hệ điều hành: Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Vista Service Pack 2

Vi xử lý: 1 GHz hoặc nhanh hơn

RAM: 512 MB

Ổ đĩa cài đặt trống: 850 MB ( 32-bit) và 2 GB ( 64-bit)

NET Framework 4.5.1

Hệ điều hành: Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2012, Windows Vista Service Pack 2

Vi xử lý: 1 GHz hoặc nhanh hơn

RAM: 512 MB

Ổ đĩa cài đặt trống: 850 MB ( 32-bit) và 2 GB ( 64-bit)

NET Framework 4.5

Hệ điều hành: Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2

Vi xử lý: 1 GHz hoặc nhanh hơn

RAM: 512 MB

Ổ đĩa cài đặt trống: 850 MB ( 32-bit) và 2 GB ( 64-bit)

NET Framework 4.0

Hệ điều hành: Windows 7, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Vista Service Pack 1, Windows XP Service Pack 3

Vi xử lý: 1 GHz hoặc nhanh hơn

RAM: 512 MB

Ổ đĩa cài đặt trống: 850 MB ( 32-bit) và 2 GB ( 64-bit)

NET Framework 3.5

Hệ điều hành: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP

Vi xử lý: 400 MHz Pentium hoặc tương đương ( Tối thiểu); 1GHz Pentium hoặc tương đương ( Khuyến nghị)

RAM: 96 MB (Tối thiểu); 256 MB ( Khuyến nghị)

Ổ đĩa cài đặt trống: 500 MB

NET Framework 3.0

Hệ điều hành: Windows Server 2003, Windows XP

Vi xử lý: 400 MHz Pentium hoặc tương đương ( Tối thiểu); 1GHz Pentium hoặc tương đương ( Khuyến nghị)

RAM: 96 MB (Tối thiểu); 256 MB ( Khuyến nghị)

Ổ đĩa cài đặt trống: 500 MB

NET Framework 2.0

Hệ điều hành: Windows Server 2003, Windows XP

Vi xử lý: 400 MHz Pentium hoặc tương đương ( Tối thiểu); 1GHz Pentium hoặc tương đương ( Khuyến nghị)

RAM: 96 MB (Tối thiểu); 256 MB ( Khuyến nghị)

Ổ đĩa cài đặt trống: 500 MB

Windows Installer: Windows Installer 3.1 hoặc mới hơn

Internet Explorer: Internet Explorer 6.0 hoặc mới hơn

Tìm hiểu thêm: PHẦN MỀM LUYỆN THI LÝ THUYẾT LÁI XE Ô TÔ 450 CÂU HẠNG B2, C, D, E, F

Ủng hộ bài viết chúng tôi

Xếp hạng trung bình / 5. Số phiếu:

10

No Responses

Write a response