Microsoft Visual C++ AIO 2005-2015 – bộ Visual C++ tất cả trong một

Microsoft Visual C++ AIO 2005-2015 – bộ Visual C++ tất cả trong một

Hiện nay khá nhiêu phần mềm khi cài đặt thì yêu cầu phải cài trước bộ Microsoft Visual C++. Các bạn thường phải lên google tìm bản thích hợp cho máy mình. Với bộ AIO này thì bạn chỉ cần click vào, nhấn next và Finish 🙂

Microsoft Visual C++ AIO 2005-2015 - bộ Visual C++ tất cả trong một

Bao gồm các phiên bản

– Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86) – 8.0.61001
– Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) – 8.0.61001
– Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable (x86) – 9.0.30729.6161
– Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable (x64) – 9.0.30729.6161
– Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x86) – 10.0.40219
– Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x64) – 10.0.40219
– Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) – 11.0.61030
– Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) – 11.0.61030
– Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) – 12.0.30501
– Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) – 12.0.30501
– Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) – 14.0.23026
– Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) – 14.0.23026

VBCRedist AIO x86 x64

https://www.fshare.vn/file/PI63MMXJNFTK

Tìm hiểu thêm: ABBYY FineReader 12 Corporate bản Setup + Portable Full chuẩn

Ủng hộ bài viết chúng tôi

Xếp hạng trung bình / 5. Số phiếu:

15

No Responses

Write a response