Hướng dẫn cách thêm Comment facebook cho Blogspot 6

Hướng dẫn cách thêm Comment facebook cho Blogspot

Hướng dẫn Cách thêm comment facebook cho Blogspot. Cách thêm comment facebook vào cuối Blogspot. Hướng dẫn cách chèn khung Comment Facebook cho Blogspot. Chúng ta cũng có thể quản lý được comment facebook trên blogspot của mình, có thể xóa comment của người khác, nhận thông báo comment mới, …

Bước 1:  Tạo ứng dụng Facebook  và lấy ID của ứng dụng facebook

+ Truy cập vào link để tạo ứng dụng Facebook:  https://developers.facebook.com/apps

+ Click vào nút: Ứng Dụng ==>  Register as a Developer (bạn được hình dưới chọn vào ô checkbox rồi nhấn tiếp tục)

Hướng dẫn cách thêm Comment facebook cho Blogspot 1

+ Chọn quốc gia là Việt Nam và điền số điện thoại để nhận mã xác minh tài khoản.  (Nên dùng mạng Vina)

Hướng dẫn cách thêm Comment facebook cho Blogspot 2

+ Nếu xác minh thành công sẽ nhận 1 tin nhắn có mã xác nhận tới điện thoại bạn vừa nhập. Hãy nhập vào ô mã và bấm xác nhận. Nhấn tiếp tục đên hình dưới đây.

Hướng dẫn cách thêm Comment facebook cho Blogspot 3

+ Hãy check vào những mục mong muốn => Xong nhấn tiếp tục là hoàn thành việc đăng ký ứng dụng.

Việc đăng ký này chỉ dành cho những người chưa đăng ký.

Nếu đã đăng ký và sử dụng ứng dụng facebok rồi thì những bước trên này không có làm mà tiến hành tạo ứng dụng facebook luôn.

Bắt đầu tạo App

+ Nhần vào Ứng Dụng => Create a New App

+ Điền đầy đủ thông tin rồi nhấn vào Tạo Ứng dụng

Hướng dẫn cách thêm Comment facebook cho Blogspot 4

+ Nhập mã xác nhận vào ô bên dưới.

Hướng dẫn cách thêm Comment facebook cho Blogspot 5

+ Sau khi thành công chúng ta sẽ có được Mã ID của ứng dụng.

Hướng dẫn cách thêm Comment facebook cho Blogspot 6

Bước 2:  Thêm comment facebook cho Blogspot

Đăng nhập vào blog => Chọn mẫu (Template) => Chọn chỉnh sửa HTML (Edit HTML)

  1. Tìm đoạn code<html  thường thì nó ở ngay dòng thứ 2 => Thêm đoạn code sau ngay bên phải nó ==> xmlns:fb=’https://www.facebook.com/2008/fbml’. Nếu đã có không cần thêm nữa.
  2. Thêm đoạn code sau dưới thẻ<head>==> <meta content=’1381242482126904′ property=’fb:app_id’/>

  3. Thay thế dãy số:1381242482126904 bằng mã ID của ứng dụng đã tạo ở Bước 1.
  4. Thêm đoạn mã bên dưới vào trước thẻ </body>

<div id=’fb-root’/>
 <script>
 (function(d, s, id) {
 var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) {return;}
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = &quot;//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&quot;;
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
   }(document, &#39;script&#39;, &#39;facebook-jssdk&#39;));</script>

  1. Và đoạn code sau lên trên thẻ đóng </head>

<script type=’text/javascript’>
//<![CDATA[
var purl= location.href;
var fb_href = purl.substring(0,purl.indexOf(“.html”)+5);
var fbcm ='<div class=”fb-comments” data-href=”‘+fb_href+'” data-num-posts=”5″ data-width=”540″></div>’;
//]]>
</script>

Trong đó:

+ data-num-post=5 : số comment hiển thị. Nếu quá sẽ tự động gộp Comment lại

+ data-width=540 : chiều rộng khung comment

  1. Tìmđoạn code sau: <b:include data=’post’ name=’post’/>.Rồi thêm ngay dưới nó đoạn code sau:

<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;item&quot;’>
<script type=’text/javascript’>
document.write(fbcm);
</script>
</b:if>

 Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm: Nhúng Video trên Youtube vào trang Blogspot

Ủng hộ bài viết chúng tôi

Xếp hạng trung bình 0 / 5. Số phiếu: 0

Chưa có ai đánh giá

34

No Responses

Write a response