Câu hỏi ôn tập Lý Thuyết Internet

Câu hỏi ôn tập Lý Thuyết Internet

Câu hỏi ôn tập Lý Thuyết Internet

Câu 1: Nêu một số các dịch vụ trên Internet?

Câu 2: Nêu cách xem địa chỉ IP trên máy tính?

Câu 3: Cách kiểm tra kết nối 2 máy tính trên mạng cục bộ?

Câu 4: DNS là gi? Và cách đổi DNS?

Câu 5: Nêu một số dấu hiệu để nhận biết máy tính bị nhiễm virus?

Câu 6: Nêu vài chương trình diệt virus mà bạn biết ?

Câu 7: Nêu tên vài website cho phép tạo địa chỉ mail ?

Câu 8: Nêu cú pháp tìm tập tin kiểu DOC chứa chuỗi “Trung tâm tin học” trên Google ?

Câu 9: Nêu vài tên Website cho phép tìm kiếm trên Internet mà bạn biết ?

Câu 10: Cho biết cách để tìm kiếm một trang web có tên miền “echip.com.vn” ?

Câu 11: Hãy mô tả tên của một địa chỉ email hợp lệ ?

Câu 12: Cho biết cú pháp để tìm kiếm tập tin có kiểu DOC có chứa chuỗi “Công nghệ thông tin” trên Google?

Câu hỏi ôn tập Lý Thuyết Internet

Câu 13: Tại sao phải cập nhật bản vá lỗi Windows? Trình bày thao tác của 1 cách cập nhật bản vá lỗi Windows.

Câu 14: Cho biết cánh tìm các tập tin có kiểu định dạng “PDF” trên Internet?

Câu 15: Các hình thức lây nhiễm Virus trên mạng Internet?

Lý Thuyết Internet

Câu 16: Nêu cách xóa thông tin trong form data, password trên trình duyệt Internet Explorer?

Câu 17: Cách lưu một hình ảnh trên internet về máy tính?

Câu 18: Hãy nêu cú pháp lệnh để tìm chuỗi “bảo mật” chỉ trên trang web Quantrimang.com

Câu 19: Xây dựng biểu thức để tìm tài liệu “Excel 2003 tutorial” dạng file pdf trên Google?

Câu 20: Ngoài chức năng tìm kiếm thông tin, hãy nêu thêm hai công dụng trên Google mà anh chị biết?

Câu 21: Trình bày một số bước để phòng chống virus có hiệu quả nhất?

Câu 22: Có 4 địa chỉ mail sau : hv1@gmail.com; hv2@gmail.com; hv3@gmail.com; gv@gmail.com. Cho biết cách gửi mail đảm bảo yêu cầu: 3 học viên(hv1, hv2, hv3) khi nhận được thư này thì không biết thư này cũng đồng thời được gửi cho gv@gmail.com nhưng gv@gmail.com thì biết thư này được gửi cho 3 người khác.

Câu 23: Cho biết cách để tìm kiếm một trang web có nội dung tin học trong tên miền “echip.com.vn” ?

Câu 24: Có 4 địa chỉ mail sau : hv1@gmail.com; hv2@gmail.com; hv3@gmail.com; gv@gmail.com. Cho biết cách gửi mail đảm bảo yêu cầu: 3 học viên(hv1, hv2, hv3) khi nhận được thư này thì không biết thư này cũng đồng thời được gửi cho gv@gmail.com nhưng gv@gmail.com thì biết thư này được gửi cho 3 người khác.

Câu 25: Máy tìm kiếm Google không phân biệt chữ in hay thường? Phát biều này đúng hay sai?

Câu 26: Giải thích việc tìm kiếm trên Google nội dung sau: “công nghệ thông tin”-site:thanhnien.com.vn

Câu 27: Cho biết cách tìm kiếm trang web có nội dung hiển thị trong tiêu đề là “Excel dùng trong kinh tế” ?

Câu 28: Sự khác nhau khi gửi mail đặt ở Cc và Bcc?

Câu 29: Cho biết sự khác nhau giữa Mail Client và WebMail?

Câu 30: Làm thế nào để khi khởi động Internet Explore sẽ cùng mở đồng thới 2 website t3h.vn và nld.com.vn

Tìm hiểu thêm: Hướng dẫn cài đặt và Crack TeamViewer 9 – Bản thương mại

Ủng hộ bài viết chúng tôi

Xếp hạng trung bình / 5. Số phiếu:

12

No Responses

Write a response