TRỌN BỘ PHẦN MỀM CỦA ADOBE

ADOBE CREATIVE SUITE 5.5 MASTER COLLECTION – TRỌN BỘ PHẦN MỀM CỦA ADOBE

Tuy hiện tại bản mới nhất đã là bản Adobe Creative Cloud CC 2015.

Tuy nhiên với những máy có cấu hình không được cao và những ai thích sự ổn định cũng như ngại thay đổi thì bộ CS5 vẫn rất đáng để sử dụng

 TRỌN BỘ PHẦN MỀM CỦA ADOBE

Bộ này bao gồm

What’s inside

Photoshop® CS5 Extended

Illustrator® CS5

InDesign® CS5.5

Acrobat® X Pro

Flash® Catalyst® CS5.5

Flash Professional CS5.5

Flash Builder® 4.5 Premium Edition

Dreamweaver® CS5.5

Fireworks® CS5

Contribute CS5

Adobe Premiere® Pro CS5.5

After Effects® CS5.5

Adobe Audition® CS5.5

Adobe OnLocation™ CS5

Encore® CS5

Bridge CS5

Device Central CS5.5

Media Encoder CS5.5

Integrates with:

CS Live online services 1,2

Tìm hiểu thêm: Yêu cầu cấu hình cài đặt các phiên bản Microsoft .NET Framework

Ủng hộ bài viết chúng tôi

Xếp hạng trung bình / 5. Số phiếu:

13

No Responses

Write a response