Lịch tổ chức thi
Nhớ mật khẩu? Quên mật khẩu?  |  Đăng ký  |  Trợ giúp
 Lịch tổ chức thi
Chú thích:    - Đang thi   |   - Chưa tới giờ thi   |   - Bạn có trong danh sách thí sinh thi
11 lịch thi Số dòng hiển thị
STT Bắt đầu thi Tiêu đề Độ trễ vào thi (phút) Trạng thái Đăng ký Xem
1 12:41 16/07/2016 Thi tiếng Anh Trình Độ B    10 Đang thi 0
2 21:32 24/01/2015 Thi tin học trình độ A 1    20 Đang thi 2
3 20:18 24/01/2015 Thi tin học trình độ A    10 Đang thi 0
4 10:49 13/09/2012 Cuộc thi khảo sát kỹ năng mền    200 Đang thi 2
5 16:25 29/05/2012 Thử nghiệm đề thi tuyển dụng    180 Đang thi 5
6 16:51 06/03/2012 Thi tin học cơ bản - Đề thi đích danh    15 Đang thi 2
7 00:01 27/02/2012 Thi tin học cơ bản    30 Đang thi 9
8 00:55 20/07/2011 Kiểm tra kiến thức quản lý văn phòng    30 Đang thi 3
9 06:00 09/07/2011 Kiểm tra kiến thức IQ    60 Đang thi 1
10 06:26 08/07/2011 Kiểm tra kiến thức về kỹ năng sử dụng CNTT    180 Đang thi 1
11 13:30 08/04/2011 Kiểm tra kiến thức tin học văn phòng    300 Đang thi 0
Trang 1 / 1
[1]
srb srb sara Sarakorea vietnamnet