Danh sách bài thi
Nhớ mật khẩu? Quên mật khẩu?  |  Đăng ký  |  Trợ giúp
 Thông tin tìm kiếm
Bài thi Giảng viên
Từ ngày Tới ngày
Danh mục
Kết quả tìm kiếm  
Hiển thị 1 - 23 kết quả trên tổng số 23. Số dòng hiển thị
STT Bài thi Phí thi Số câu hỏi T.G (phút) Điểm Y.C Số người Chi tiết
1 Kiềm tra trình độ A tiếng anh   0 100 40 50 8
2 Kiềm tra trình độ B tiếng anh   0 100 40 50 4
3 Kiềm tra trình độ C tiếng anh   0 100 40 50 3
4 Thi tin học trình độ A   0 50 30 50 19
5 Thi thử tiếng anh   0 9 5 5 2
6 Trí tuệ công nghệ số   0 1 30 50 56
7 Bài thi dành cho Tester   0 40 40 50 32
8 Bảo mật và mobile web   0 50 80 50 16
9 kỹ năng soan thảo văn bản   0 2 10 50 16
10 Nha quan ly xuat sac   0 2 15 50 6
11 Bài test dành cho Lập trình viên   0 20 20 60 81
12 Bài thi test   0 1 10 50 11
13 Kỹ năng   0 1 20 50 68
14 bài thi tin học   0 20 90 50 28
15 thi môn tin học căn bản   0 1 90 50 2
16 Đề thi đích danh   0 4 5 50 19
17 Đề thi tin học cơ bản HTML/CSS   0 10 5 50 20
18 Bài thi cơ bản   0 9 15 50 16
19 Đề thi Power point - bài số 1   0 11 10 50 70
20 Đề thi Excel - Bài thi số 1   0 10 15 50 30
21 Đề thi word - Đề số 1   2.000 10 10 50 39
22 IQ Vietnam   0 15 15 50 58
23 GMAT   0 15 30 50 20
Trang 1 / 1
[1]
srb srb sara Sarakorea vietnamnet