Bài giảng Rich Media
Nhớ mật khẩu? Quên mật khẩu?  |  Đăng ký  |  Trợ giúp
 Thông tin tìm kiếm
Chuyên đề
Giảng viên Kiểu loại
Từ ngày Tới ngày
Danh mục
Kết quả tìm kiếm  
Hiển thi 1 - 10 kết quả trên tổng số 24. Sắp xếp  Số bản ghi/trang 
Phong cách lãnh đạo phần 1 - 09:04 03/10/12  
Hoang Xuan
Phí xem:1.500.000 - Thời lượng: 23,00' - Số người xem:33 - hỏi đáp và góp ý (0)
Xem bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Phong cách lãnh đạo phần 2 - 08:40 03/10/12  
Hoang Xuan
Phí xem:1.500.000 - Thời lượng: 10,00' - Số người xem:4 - hỏi đáp và góp ý (0)
Xem bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Hoang Xuan
Phí xem:1.500.000 - Thời lượng: 15,37' - Số người xem:7 - hỏi đáp và góp ý (0)
Xem bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Hoang Xuan
Phí xem:1.500.000 - Thời lượng: 15,37' - Số người xem:5 - hỏi đáp và góp ý (0)
Xem bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Hoang Xuan
Phí xem:1.500.000 - Thời lượng: 0' - Số người xem:14 - hỏi đáp và góp ý (0)
Xem bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Hoang Xuan
Phí xem:1.500.000 - Thời lượng: 22,34' - Số người xem:51 - hỏi đáp và góp ý (0)
Xem bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Hoang Xuan
Phí xem:1.500.000 - Thời lượng: 16,25' - Số người xem:2 - hỏi đáp và góp ý (0)
Xem bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Hoang Xuan
Phí xem:1.500.000 - Thời lượng: 22,37' - Số người xem:3 - hỏi đáp và góp ý (0)
Xem bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Hoang Xuan
Phí xem:1.500.000 - Thời lượng: 22,34' - Số người xem:7 - hỏi đáp và góp ý (0)
Xem bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Hoang Xuan
Phí xem:1.500.000 - Thời lượng: 22,34' - Số người xem:3 - hỏi đáp và góp ý (0)
Xem bài giảng này | Xem các bài giảng khác của giáo viên này
Trang 1 / 3
[1] 2 3
srb srb sara Sarakorea vietnamnet