Thông tin lịch thi
Nhớ mật khẩu? Quên mật khẩu?  |  Đăng ký  |  Trợ giúp
 Thông tin chi tiết lịch thi

Thi tin học trình độ A 1
STT Tên đăng nhập Họ và tên Bắt đầu thi
1
host
Quản trị hệ thống
--
2
thesonus
Nguyen The Son
--
[1]
Hết thời gian đăng ký
STT Tên điểm Bài thi Tỷ lệ(%)
1 A1 Tin học A có tổ chức (Thời gian thi: 30 phút. Thi tối đa: 1 lần) 50
srb srb sara Sarakorea vietnamnet