Thông tin lịch thi
Nhớ mật khẩu? Quên mật khẩu?  |  Đăng ký  |  Trợ giúp
 Thông tin chi tiết lịch thi

Thử nghiệm đề thi tuyển dụng
STT Tên đăng nhập Họ và tên Bắt đầu thi
1
hocvien
Học Viên
--
2
hocvien1
Học Viên 1
--
3
hocvien2
Học Viên 2
--
4
hocvien3
Học Viên 3
--
5
host
SuperUser Account
16:32 29/05/2012
[1]
Lịch thi này không cho đăng ký hoặc đã kết thúc
STT Tên điểm Bài thi Tỷ lệ(%)
1 Đề thi tuyển dụng Đề thi tin học cơ bản (cho thi có tổ chức) (Thời gian thi: 5 phút. Thi tối đa: 1 lần) 40
2 Điểm thi tự luận Thi tự luận (Thời gian thi: 90 phút) 60
srb srb sara Sarakorea vietnamnet