Thông tin lịch thi
Nhớ mật khẩu? Quên mật khẩu?  |  Đăng ký  |  Trợ giúp
 Thông tin chi tiết lịch thi

Thi tin học cơ bản - Đề thi đích danh
STT Tên đăng nhập Họ và tên Bắt đầu thi
1
hocvien
Học Viên
16:54 06/03/2012
2
hocvien1
Học Viên 1
16:59 06/03/2012
[1]
Lịch thi này không cho đăng ký hoặc đã kết thúc
STT Tên điểm Bài thi Tỷ lệ(%)
1 Điểm trắc nghiệm Đề thi đích danh (Thời gian thi: 5 phút. Thi tối đa: 1 lần) 100
srb srb sara Sarakorea vietnamnet