Thông tin lịch thi
Nhớ mật khẩu? Quên mật khẩu?  |  Đăng ký  |  Trợ giúp
 Thông tin chi tiết lịch thi

Thi tin học cơ bản
STT Tên đăng nhập Họ và tên Bắt đầu thi
1
hocvien
Học Viên
00:02 27/02/2012
2
hocvien1
Học Viên 1
--
3
hocvien2
Học Viên 2
--
4
hocvien3
Học Viên 3
--
5
hocvien4
Học Viên 4
--
6
hocvien5
Học Viên 5
--
7
hocvien6
Hoc Vien 6
--
8
hocvien7
Hoc Vien 7
--
9
hocvien8
Hoc Vien 8
--
[1]
Lịch thi này không cho đăng ký hoặc đã kết thúc
STT Tên điểm Bài thi Tỷ lệ(%)
1 Thi lý thuyết Đề thi tin học cơ bản (cho thi có tổ chức) (Thời gian thi: 5 phút. Thi tối đa: 1 lần) 40
2 Thi thực hành Thi tự luận (Thời gian thi: 20 phút) 60
srb srb sara Sarakorea vietnamnet