Thông tin lịch thi
Nhớ mật khẩu? Quên mật khẩu?  |  Đăng ký  |  Trợ giúp
 Thông tin chi tiết lịch thi

Tổ chức thi lần thứ nhất
STT Tên đăng nhập Họ và tên Bắt đầu thi
1
hocvien
Học Viên
--
2
hocvien1
Học Viên 1
--
3
teacher
Giảng viên
--
[1]
Hết thời gian đăng ký
STT Tên điểm Bài thi Tỷ lệ(%)
1 Điểm thi thử 50
srb srb sara Sarakorea vietnamnet