Thông tin lịch thi
Nhớ mật khẩu? Quên mật khẩu?  |  Đăng ký  |  Trợ giúp
 Thông tin chi tiết lịch thi

Kiểm tra kiến thức tin học văn phòng
Không có kết quả thỏa mãn.

Lịch thi này không cho đăng ký hoặc đã kết thúc
STT Tên điểm Bài thi Tỷ lệ(%)
1 Kiểm tra thực hành Thi tự luận (Thời gian thi: 2 phút) 55
2 Kiểm tra kỹ năng power point Đề thi Power point - bài số 1 (Thời gian thi: 10 phút. Thi tối đa: 7 lần) 15
3 Kiếm tra kỹ năng word Đề thi word - Đề số 1 (Thời gian thi: 10 phút. Thi tối đa: 20 lần) 10
4 Kiểm tra kỹ năng Excel Đề thi Excel - Bài thi số 1 (Thời gian thi: 15 phút. Thi tối đa: 15 lần) 30
srb srb sara Sarakorea vietnamnet