Danh sách bài thi
Nhớ mật khẩu? Quên mật khẩu?  |  Đăng ký  |  Trợ giúp
 Thông tin tìm kiếm
Bài thi Giảng viên
Từ ngày Tới ngày
Danh mục
Kết quả tìm kiếm  
Hiển thị 1 - 8 kết quả trên tổng số 8. Số dòng hiển thị
STT Bài thi Phí thi Số câu hỏi T.G (phút) Điểm Y.C Số người Chi tiết
1 Thi tin học trình độ A   0 50 30 50 19
2 Bài thi dành cho Tester   0 40 40 50 32
3 Bảo mật và mobile web   0 50 80 50 16
4 kỹ năng soan thảo văn bản   0 2 10 50 16
5 Bài test dành cho Lập trình viên   0 20 20 60 81
6 Bài thi test   0 1 10 50 11
7 bài thi tin học   0 20 90 50 28
8 Đề thi đích danh   0 4 5 50 19
Trang 1 / 1
[1]
srb srb sara Sarakorea vietnamnet