Danh sách bài thi
Nhớ mật khẩu? Quên mật khẩu?  |  Đăng ký  |  Trợ giúp
 Thông tin tìm kiếm
Bài thi Giảng viên
Từ ngày Tới ngày
Danh mục
Kết quả tìm kiếm  
Hiển thị 1 - 4 kết quả trên tổng số 4. Số dòng hiển thị
STT Bài thi Phí thi Số câu hỏi T.G (phút) Điểm Y.C Số người Chi tiết
1 Kiềm tra trình độ A tiếng anh   0 100 40 50 8
2 Kiềm tra trình độ B tiếng anh   0 100 40 50 4
3 Kiềm tra trình độ C tiếng anh   0 100 40 50 3
4 Thi thử tiếng anh   0 9 5 5 2
Trang 1 / 1
[1]
srb srb sara Sarakorea vietnamnet