Đường Lối Cách Mạng
Nhớ mật khẩu? Quên mật khẩu?  |  Đăng ký  |  Trợ giúp
 Thông tin khóa học
ITGSDLCM: Đường Lối Cách Mạng
Đào tạo chứng chỉ :
Giáo viên :
Ngày bắt đầu : 12.05.15
Ngày kết thúc : 12.05.18
Đăng ký : Tự do
Số ngày nhắc nhở : 0 (Ngày)
Số thành viên : 12
Phí đăng ký : 0 (VNĐ)
Đăng ký : Bạn chưa đăng nhập
Giới thiệu

Từ cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản đã chuyển từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền. Các nước tư bản đế quốc, bên trong thì tăng cường bóc lột nhân dân lao động, bên ngoài thì xâm lược và áp bức nhân dân các dân tộc thuộc địa. Sự thống trị tàn bạo của chủ nghĩa đế quốc làm cho đời sống nhân dân lao động các nước trở nên cùng cực. Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân ngày càng gay gắt, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ ở các nước thuộc địa.


Cấu trúc nội dung
Like
1
Thanks
1
Chia sẻ: Facebook Yahoo Twitter Google Myspace
Comments   |  Thêm comment

srb srb sara Sarakorea vietnamnet