Trao đổi - Hỗ trợ xây dựng bài giảng điện tử
Nhớ mật khẩu? Quên mật khẩu?  |  Đăng ký  |  Trợ giúp
 Thông tin khóa học
TN0001: Trao đổi - Hỗ trợ xây dựng bài giảng điện tử
Đào tạo chứng chỉ :
Giáo viên : hethongitgo
Ngày bắt đầu : 09.05.14
Ngày kết thúc : 09.05.17
Đăng ký : Nội bộ
Số ngày nhắc nhở : 0 (Ngày)
Số thành viên : 18
Phí đăng ký : 0 (VNĐ)
Đăng ký : Bạn chưa đăng nhập
Giới thiệu
Chào mừng các Thầy/ Cô tham gia chương trình "Trao đổi - Hướng dẫn xây dựng bài giảng điện tử"
Cấu trúc nội dung
Like
1
Thanks
1
Chia sẻ: Facebook Yahoo Twitter Google Myspace
Comments   |  Thêm comment

srb srb sara Sarakorea vietnamnet