Lập trình ASP.NET MVC4
Nhớ mật khẩu? Quên mật khẩu?  |  Đăng ký  |  Trợ giúp
 Thông tin khóa học
MVC-4: Lập trình ASP.NET MVC4
Đào tạo chứng chỉ :
Giáo viên :
Ngày bắt đầu : 06.09.13
Ngày kết thúc : 06.09.16
Đăng ký : Tự do
Số ngày nhắc nhở : 0 (Ngày)
Số thành viên : 69
Phí đăng ký : 0 (VNĐ)
Đăng ký : Bạn chưa đăng nhập
Giới thiệu

ASP.NET MVC 4 là một bộ khung (framework) cho phép xây dựng những ứng dụng web chuẩn, có khả năng mở rộng, sử dụng các mẫu thiết kế (design patterns) tốt và sức mạnh của ASP.NET cũng như .NET Framework.

ASP.NET MVC được phát triển từ năm 2007 và hiện tại là mã nguồn mở! Bạn có thể download mả nguồn ASP.NET MVC cũng như Web API 4, và Web Pages 2 từ http://aspnetwebstack.codeplex.com/

Phiên bản hiện tại của ASP.NET MVC là MVC4 – được phát hành vào 15-08-2012. MVC4 là một phần của VS 2012 và bạn cũng có thể cài đặt thêm MVC4 cho VS 2010.

Cấu trúc nội dung
Like
1
Thanks
1
Chia sẻ: Facebook Yahoo Twitter Google Myspace
Comments   |  Thêm comment

srb srb sara Sarakorea vietnamnet