Lập trình hướng đối tượng cơ bản với C#
Nhớ mật khẩu? Quên mật khẩu?  |  Đăng ký  |  Trợ giúp
 Thông tin khóa học
CNTT-LTHDT: Lập trình hướng đối tượng cơ bản với C#
Đào tạo chứng chỉ :
Giáo viên :
Ngày bắt đầu : 30.10.12
Ngày kết thúc : 30.10.15
Đăng ký : Tự do
Số ngày nhắc nhở : 0 (Ngày)
Số thành viên : 82
Phí đăng ký : 0 (VNĐ)
Đăng ký : Bạn chưa đăng nhập
Giới thiệu
C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. Tên của ngôn ngữ bao gồm ký tự thăng theo Microsoft nhưng được đọc là C sharp. Microsoft phát triển C# dựa trên C++ và Java. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.
.NET Framework là một thành phần cơ bản của Windows cho việc xây dựng và chạy các ứng dụng viết bởi các ngôn ngữ lập trình mới.
Môi trường phát triển ứng dụng với ngôn ngữ C# là Visual Studio - là một tập hợp các công cụ phát triển cho việc xây dựng các ứng dụng desktop với hiệu năng cao, các ứng dụng cho thiết bị di động, các dịch vụ Web, các ứng dụng Web. Ngoài ra VS 2005 cũng được sử dụng để làm đơn giản hóa quá trình phát triển nhóm, triển khai cài đặt các ứng dụng enterprise.
Khóa học giúp chúng ta nhận biết được những phương pháp cơ bản về lập trình hướng đối tượng
Cấu trúc nội dung
Like
1
Thanks
1
Chia sẻ: Facebook Yahoo Twitter Google Myspace
Comments   |  Thêm comment

srb srb sara Sarakorea vietnamnet